Jij en de Omgevingswet: bijdragen aan een betere leefomgeving

“Ask not what your country can do for you, but what you can do for your country.” Deze historische woorden werden gesproken door John F. Kennedy, en in de geest van deze voormalige Amerikaanse president adviseren wij: “Vraag je niet af wat de ruimte voor jou kan betekenen, maar wat jij kan betekenen voor de ruimte.” De nieuwe Omgevingswet die in 2022 in werking treedt, is er voor jóu om invulling te geven aan de toekomstige opgaven. Wacht daarom met alle voorbereidingen niet dat moment af, en zie nú al de kansen die er zijn voor de fysieke leefomgeving.

Begin 2022 is het een feit: de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Het gaat hier om één van de grootste stelselwijzigingen van de afgelopen decennia. In de aanloop daar naartoe is er veel cynisme geweest en nog steeds horen we kritische geluiden zoals ‘erg ingewikkeld en veel gedoe’ en ‘oude wijnen in nieuwe zakken’. Terwijl het doel van de nieuwe Omgevingswet juist is minder regels en meer ruimte voor initiatieven. Deels nieuwe wijn dus, die iedereen gaat leren drinken en waarderen.

Van droogzwemmen naar blijven drijven
Cynisme komt vaak voort uit angst voor het onbekende. Want veranderen is moeilijk: liever oude chaos dan nieuwe chaos. En toch is daar straks die sprong in het diepe, na vele jaren van voorbereiden en ‘droogzwemmen’. Hoogste tijd om die onzekerheid overboord te gooien. Dat is enerzijds spannend omdat het op voorhand nog niet duidelijk is hoe het allemaal precies gaat werken en uitpakken. Anderzijds is er vertrouwen dat we met elkaar wel blijven ‘drijven’ op onze kennis, ervaring, overtuiging en doorzettingsvermogen. De oude wijn biedt een goed en vertrouwd fundament.

Kansen herkennen
De nieuwe Omgevingswet biedt kansen, die je dan wel als zodanig moet herkennen. Kansen om te zorgen voor kwaliteit van de leefomgeving vanuit verschillende invalshoeken. Kansen om beleidsvelden en thema’s integraal te benaderen. Nieuwe thema's zoals milieu, veiligheid, duurzaamheid en gezondheid verrijken de oude aspecten van het vertrouwde, ruimtelijke domein. De fysieke leefomgeving is daarbij het uitgangspunt, waar ruimte komt voor ontwikkeling en dynamiek op plekken waar dat kan en wenselijk is; en zo niet, dan geldt ‘behoud en bescherming’. Met altijd als resultaat een hogere kwaliteit voor mens en omgeving. Dat smaakt toch naar meer?

Tijdige bijsturing
De Omgevingswet zal, zoals elke nieuwe wet, onderhevig zijn aan veranderingen omdat niet alles meteen zo functioneert zoals van tevoren uitgedacht. Dat kan ook niet en daarom blijven tussentijdse en tijdige bijsturing noodzakelijk. Dat is helemaal niet erg, want het is nooit anders geweest. Dit doet niets af aan de goede intenties die vanaf dag één achter de nieuwe Omgevingswet zitten: kortgezegd ’eenvoudig en beter’. Het glas nieuwe wijn is dus niet half leeg, maar half vol.

Samen doelen bereiken
Grijp samen met ons de kans aan om nieuwe doelen te formuleren en te bereiken. Want wij weten wat er moet gebeuren vanuit de nieuwe Omgevingswet; vanaf 2022 én ook nu al, ter voorbereiding. Ons plan van aanpak ordent de chaos: voor beleidsmakers als het gaat om het inrichten van de organisatie en het opstellen van beleidsdocumenten, en voor initiatiefnemers bij het doorlopen van de procedure en het mogelijk maken van hun plannen.

Betere wereld
Vergeet niet dat regelgeving en beleid slechts instrumenten zijn om doelen te bereiken. Doelen die alleen worden bereikt door mensen die daarin geloven en bereid zijn zich daarvoor in te spannen. Dat vraagt om samenwerking met respect voor elkaars standpunten en voor de belangen van burgers, maatschappelijke groeperingen, bedrijven, instellingen en niet in de laatste plaats overheden. Welke rol je ook hebt in de ontwikkeling van de ruimte, vraag je altijd af wat je zélf kunt bijdragen aan een betere fysieke leefomgeving. Voor nu en voor de generaties na ons. Wij gelóven in die vooruitgang en zijn overtuigd van de mogelijkheden die de nieuwe Omgevingswet biedt voor een betere wereld.

Contact
Reinder Osinga, jurist / partner, reinder.osinga@bro.nl, 06 341 356 78