De omgevingsvergunning voor bouwen

Met de invoering van de Omgevingswet wijzigt het stelsel van vergunningverlening. Ook de omgevingsvergunning voor bouwen waarbij het initiatief niet past binnen de planologische regels; de omgevingsplanactiviteit.

Het Besluit bouwwerken leefomgeving (voorheen Bouwbesluit) en het omgevingsplan beschrijven welke bouwplannen vergunningvrij en vergunningplichtig zijn. Past het bouwplan niet binnen het omgevingsplan dan zijn er twee mogelijkheden: een aanvraag ruimtelijke vergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (ruimtelijke onderbouwing) of een herziening van het omgevingsplan. Die buitenplanse omgevingsplanactiviteit volgt binnen de Omgevingswet de reguliere procedure: 8 weken met mogelijk 6 weken verlenging.

Digitaal Stelsel Omgevingswet
Bij de invoering van de Omgevingswet vervangt het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ruimtelijkeplannen.nl, het Omgevingsloket online en de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). Het DSO is een landelijke voorziening voor het uitvoeren van een vergunningcheck, het aanvragen van een vergunning, en het op kaart bekijken van de geldende regels op een bepaalde locatie.

Lokaal maatwerk
In plaats van landelijke regels, moet de vergunning voor bouwplannen straks voldoen aan de regels zoals gemeenten ze opstellen in hun eigen omgevingsplan. Dit betekent dat ruimte ontstaat voor lokaal maatwerk. Ook het toetsingskader biedt meer mogelijkheden voor maatwerk. Prettig, want niet elk plan of situatie is hetzelfde maar vraagt om een individuele beoordeling. Dat biedt dan weer de mogelijkheid gemotiveerd en integraal een (belangen)afweging te maken om bouwplannen op hun eigen waarde te beoordelen. Kijk als initiatiefnemer daarom eerst aan welke regels en criteria het bouwplan moet voldoen, en verdiep je hierbij in de nieuwe manier van denken en werken met de Omgevingswet.

Contact
Corianne Verberne, senior adviseur milieu & ruimtelijke ordening, corianne.verberne@bro.nl, 06 341 356 72 
Dennis van Mier, jurist / adviseur omgevingsrecht, dennis.van.mier@bro.nl, 06 143 025 84