Handreiking Voortoets Stikstof gepubliceerd

Foto: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid

O
p 3 maart 2021 is de Handreiking Voortoets Stikstof gepubliceerd (zie bijlage). De Handreiking is bedoeld om initiatiefnemers duidelijkheid te verschaffen over een goede invulling en afbakening van de Voortoets.

De handreiking is opgesteld in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid, Directoraat-generaal Stikstof, met inhoudelijke bijdragen van een consortium van adviesbureaus: BRO, Bureau Waardenburg, Sweco en Witteveen+Bos.

Contact
Corianne Verberne, senior adviseur milieu & ruimtelijke ordening, corianne.verberne@bro.nl 
Sadaf Sharifi, jurist / adviseur omgevingsrecht, sadaf.sharifi@bro.nl