Flits bestemmingsplan in Horst

BRO is in de zomer van 2020 de uitdaging aangegaan, samen met initiatiefnemer, ontwikkelaar Dave Koster, Bureau ANS Architectuur, Ger Driessen Advies en Gemeente Horst aan de Maas, in een zo kort mogelijke tijd een bestemmingsplanprocedure te doorlopen voor een woningbouwinitiatief aan de Van Douverenstraat in Horst. Het betreft de transformatie van een leegstaande autogarage met tankstation naar een kleinschalig appartementencomplex met twaalf levensloopbestendige woningen voor senioren.

Op 6 mei 2020 is het startschot gegeven voor onze werkzaamheden. Op 17 juli is het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd en op 6 oktober jl. heeft de gemeenteraad van Horst aan de Maas het bestemmingsplan vastgesteld.
In amper zeven maanden komen tot een onherroepelijk bestemmingplan laat zien wat mogelijk is als alle betrokken partijen de handen ineenslaan, en zich committeren aan het gewenste resultaat. Niet praten, maar doen! Alleen dan kunnen we de woningnood effectief bestrijden!

Contact
Reinder Osinga, manager Omgevingsrecht, reinder.osinga@bro.nl