Het postfossiele tijdperk is aangebroken; doe met ons mee!

We staan aan het begin van een nieuw tijdperk: het postfossiele, waarin we onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Dat raakt élk nieuw initiatief en elke klimaatadaptieve maatregel: de inrichting van het postfossiele landschap wordt een boeiende ontdekkingsreis.

De noodzaak om over te schakelen op natuurlijke energiebronnen wordt doorgaans begrepen en vraagt de nodige ruimte: van zonnevelden tot omgebouwde akkers tot complete energielandschappen. Maar waar? Bijna alle ruimte is al dichtgetimmerd. Wil de overheid het beleid aanpassen om ruimte te creëren, dan zijn omwonenden not amused: "Veranderen ja, maar niet in mijn achtertuin." Het landschap verrommelt en de kwaliteit ervan komt ter discussie. "Is het allemaal willekeur? Tast het onze cultuurhistorische waarden niet aan?" Omwonenden roepen een collectief halt toe aan nieuwe inpassingen.

Samen groter denken
BRO begon in 2016 met de ontwikkeling van de Postfossiele Atlas: een verzamelwerk van ruimtelijke ontwerpopdrachten waaruit kennis ontstaat om de toekomstige postfossiele initiatieven te verbinden tot een robuuste ruimtelijk-functionele structuur. De gedachte erachter, een nieuwe kijk op de herinrichting van onze leefomgeving, levert meer op als we samen groter denken. Alleen dat maakt de ruimtelijke samenhang van een gebied sterker.

Doe met ons mee
De Postfossiele Atlas verzamelt kennis en geeft de energietransitie praktisch weer. Wij geloven dat kennis en begrip meer ruimte scheppen voor initiatieven. Doel van deze atlas is dan ook om alles wat in potentie samenhang heeft te verzamelen, te documenteren en te delen. Hierdoor kunnen inpassingen beter en gemotiveerder plaatsvinden. De atlas is bedoeld om samen in gesprek te blijven en te kunnen concluderen welke oplossingen het best haalbaar zijn. Een verzamelwerk dat de komende jaren in ontwikkeling blijft!

Voor meer informatie: Bas van Wetten, E bas.van.wetten@bro.nl, M 06 113 787 72