BRO maakt omgevingsvisie Gemeente Oosterhout

De afgelopen twee jaar heeft BRO Gemeente Oosterhout inhoudelijk en procesmatig ondersteund bij het opstellen van de omgevingsvisie. Door onzekerheid i.v.m. corona heeft het proces een paar maanden stilgelegen. In de tweede helft van 2020 is besloten door te pakken en de rondetafelgesprekken met stakeholders uit de samenleving, zoals ondernemersvereniging, school, corporatie, zorgpartijen, fietsersbond, wijkvertegenwoordigers en natuur- en milieuorganisaties, digitaal te laten plaatsvinden. De deelname was hoog, ruim 120 deelnemers! De gesprekken hebben geleid tot aanpassing van de omgevingsvisie.
Alle informatie is te vinden op www.omgevingsvisieoosterhout.nl. Tot half februari kunnen inwoners via e-mail reageren. Wij zijn benieuwd!

Zie ook: Wonen, verkeer en economie: waar gaat het heen met Oosterhout? Inwoners kunnen hun zegje doen

Contact
Susanne de Geus, senior adviseur omgevingsrecht & gebiedsvisies, susanne.de.geus@bro.nl, 06 150 253 42