Testmolen Windpark De Drentse Monden en Oostermoer voldoet aan reductie EM

De testwindmolen van windpark Drentse Monden en Oostermoer bij 1e Exloërmond voldoet aan de reductie van elektromagnetische (EM) stoorstraling, afgesproken in het convenant tussen de windparkondernemers en ASTRON, het Nederlands instituut voor radioastronomie en tevens eigenaar van de nabijgelegen LOFAR radiotelescoop. Dit is de uitkomst van verschillende metingen die sinds 2 september jl. hebben plaatsgevonden. Daarmee is een belangrijke stap gezet naar daadwerkelijke realisatie van het windpark, waarvoor BRO het rijksinpassingsplan heeft opgesteld dat op 22 september 2016 is vastgesteld. Dit inpassingsplan voorziet in 45 windturbineposities verdeeld over zes lijnen in de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn in Drenthe.

Nabij het plangebied van het windpark is de kern van de radiotelescoop LOFAR gevestigd, waarmee metingen worden uitgevoerd voor wetenschappelijke onderzoeken. Voodat het inpassingsplan werd vastgesteld is, op basis van onderzoek uitgevoerd door Agentschap Telecom, gemeten dat het windpark het onderzoek met de radiotelescoop LOFAR kan belemmeren door EM stoorstraling. In het convenant 'Co-existentie windpark De Drentse Monden en Oostermoer en de LOFAR radiotelescoop van ASTRON' zijn afspraken gemaakt over de manier waarop de activiteiten naast elkaar kunnen bestaan. Het convenant bevat onder andere afspraken over de reductie van EM stoorstraling door aanpassingen aan de windturbines en de reductie van het effect van die stoorstraling op de LOFAR kern. In het convenant is vastgelegd dat het windpark door initiatiefnemers niet in gebruik mag worden genomen indien de windturbines niet voldoen aan het reductievereiste van EM stoorstraling uit het convenant. Ook het inpassingsplan stelt als voorwaarde dat het te realiseren windpark voldoet aan het reductievereiste uit het convenant.

Zie ook:

Voor meer informatie: Wanda Blommensteijn, E wanda.blommensteijn@bro.nl, M 06 150 726 51