Basiscursus Ruimtelijk ordeningsrecht

Op 12 en 19 maart 2020 organiseert Berghauser Pont Academy in Utrecht de tweedaagse Basiscursus Ruimtelijk ordeningsrecht. Docenten mr. Roeland Mathijsen, senior jurist / adviseur omgevingsrecht en partner bij BRO en ir. Jasmijn van Tilburg, senior adviseur omgevingsrecht & ruimtelijke ordening bij BRO, geven u inzicht in het huidige stelsel van ruimtelijke ordening en bouwen, met een doorkijk naar de Omgevingswet.

Binnen het omgevingsrecht is ruimtelijke ordeningsrecht het leidende proces. Dit vakgebied is continu in beweging. De Wro is in 2008 grondig herzien, de Crisis- herstelwet heeft voor aanpassingen gezorgd en vervolgens kwam de Wabo in 2010. En dan komt volgend jaar de Omgevingswet, die weer voor eenheid moet zorgen. Hoe houdt u overzicht?

U leert:

  • de hoofdlijnen van het ruimtelijk ordeningsrecht;
  • de plaats binnen het omgevingsrecht / Omgevingswet;
  • de rol van de Wabo binnen de ruimtelijke ordening;
  • een overzicht van de ruimtelijke instrumenten;
  • de regeling in de nieuwe Omgevingswet.

Voor wie is de cursus bedoeld?

  • (juridische) beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening, milieu, vergunningverleners en handhavers werkzaam bij gemeente, omgevingsdienst, Rijk, provincie, waterschap en andere overheidsinstanties;
  • medewerkers van adviesbureaus, advocatuur en organisaties werkzaam in het omgevingsrecht.

Juridische basiskennis is een pré.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.