Voor een bestendig Nederland is nationale planning essentieel

Nederland verandert. Bodemgesteldheid en water vormen het fundament van onze samenleving. Niet alleen de zeespiegelstijging en alternatieven voor fossiele brandstoffen maken een ruimtelijk-functionele transitie noodzakelijk. Om de CO2-uitstoot en inklinking van de veengebieden te stoppen is water nodig, voor supercells, clusterbuien piekopvang en voor een gezonde economie voldoende productieruimte. Daarnaast moet de samenleving kunnen vertrouwen op een goed functionerend mobiliteitsnetwerk.

Nationaal Verkeerskundecongres 2019
Tijdens het Nationaal Verkeerskundecongres 2019 op 31 oktober in Den Haag licht Bas van Wetten, architect en partner bij BRO, toe waarom een nationale planning essentieel is voor een bestendig Nederland.

Meer weten? Kijk op www.postfossiel.nl of meld je aan voor het congres.