Vleermuisonderzoek voor 15 juni 2018

Volgens het Vleermuisprotocol dient de eerste onderzoeksperiode van tenminste twee bezoeken, tussen half mei en half juli plaats te vinden. Tussen de twee bezoeken moet minimaal 30 dagen zitten wat inhoudt dat het eerste bezoek uiterlijk 15 juni 2018 moet zijn uitgevoerd.

Afwijken van het Vleermuisprotocol kan alleen met een ecologisch inhoudelijke reden (niet vanwege tijd en geld) en kan er toe leiden dat het onderzoek door de goedkeurende instanties en het bevoegd gezag als onvoldoende / niet volledig wordt beschouwd.

Voor meer informatie of een prijsopgave: marcel.koen@bro.nl of M +31 (0)6 150 253 39.