BRO en KAW geselecteerd voor prijsvraag Panorama Lokaal

BRO en KAW zijn samen geselecteerd voor de prijsvraag Panorama Lokaal in Tilburg-Noord. Deze ontwerpprijsvraag voor creatieve teams is een initiatief van het College van Rijksadviseurs, ondersteund door het Ministerie van Binnenlandse Zaken, het Ministerie van Economische Zaken, Aedes, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Staatsbosbeheer.

Voor de gemeente Tilburg heeft de jury drie teams geselecteerd. Wij gaan de komende maanden aan de slag om deze jaren zestig wijk, aan de rand van de stad, toekomstbestendig te maken. Maar hoe kunnen we de behoeftes van bewoners en de belangen van professionals samenbrengen? En welke antwoorden sluiten aan bij de sociale, fysieke en economische opgaven? De verschillende opgaven zien wij in hun onderlinge samenhang en benaderen we vanuit de thema’s van de “blue zone”. Die vertalen we in een thematische strategie voor wijkontwikkeling rondom de uitdagende stad en de inzet van het wijkbedrijf als motor.

Het juryrapport benadrukt dan ook ons “sociaal bewogen team met relevante referenties. De manier van denken spreekt aan en de focus op proces en financiën is waar de jury door aangesproken wordt. Daarbij toont het team de intentie om betrokken te blijven voor de lange termijn. Er is waardering voor het idee van het wijkbedrijf, waarmee eigenaarschap over het proces aan mensen in de buurt wordt toegekend. De jury heeft vertrouwen in dit team vanwege de scherpe kijk op de opgave, overtuigende procesaanpak en financiële expertise”.

De komende maanden gaan we aan de slag om deze mooie woorden te vertalen in een goed plan voor bewoners en professionals in de wijk. Wij gaan er iets moois van maken!

Zie ook: www.collegevanrijksadviseurs.nl/projecten/panorama-lokaal

Voor meer informatie: Rian Vermeulen, E rian.vermeulen@bro.nl, M 06 538 013 07