Ecologische meerwaarde door natuur inclusief ontwerpen

Van 11 t/m 19 mei is het Nationale Vogelweek 2019. Tijdens deze week staan vogels en natuur centraal. Tal van excursies worden georganiseerd om te genieten en kennis te nemen van allerlei soorten en hun gesteldheid.

Recente cijfers zijn echter minder rooskleurig, en laten zien dat de vogelstand de afgelopen decennia spectaculair is veranderd. De vogelstand is afgenomen en vooral duin-, kust-, boerenland- en weidevogels hebben het moeilijk. Dit is o.a. het gevolg van de kelderende insectenstand, en de steeds beter geïsoleerde gebouwen die minder toegankelijk zijn voor vogels.

Natuur inclusief ontwerpen
Positief bijdragen aan de vogelstand kan door natuur inclusief ontwerpen, waarbij vanaf het begin in het plan rekening wordt gehouden met de aanwezige ecosystemen en diersoorten. Dit betekent alle (potentiële) natuur-, landschaps- en cultuurhistorische waarden, op zowel stedelijk als landschappelijk niveau. Deze manier van ontwerpen verbetert de ecologische kwaliteit en herstelt het leefgebied van de planten en dieren die er thuishoren.

Streekeigen elementen
Elk gebied kent z’n eigen, karakteristieke elementen, die bijdragen aan het leefgebied van vogels. In het buitengebied zijn dit bijvoorbeeld vogelbosjes, bloemenweides, struweelhagen, poelen en zaksloten. Deze elementen zijn belangrijk voor het natuurlijk evenwicht in het gebied. Voor soorten in het stedelijk gebied zoals huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen, kunnen relatief simpele en goedkope ingrepen in nieuwe gebouwen (nestplaatsen, groene daken of gevels) bijdragen aan een volwaardig stedelijk ecosysteem.

BRO ontwerpt natuur inclusief
In onze ontwerpen laten wij ons graag inspireren door deze streekeigen elementen. Met onze plannen dragen we bij aan deze elementen en zorgen daarmee voor meer voedsel-, schuil en nestplaatsen. Onze ecologen weten per gebied wat de natuur inclusieve kansen zijn, en kunnen daarom maatwerk leveren. Zonder dat het ten koste gaat van uw plan!

Voor meer informatie: Marcel Koen, marcel.koen@bro.nl, M 06 150 253 39 en Martijn van de Schoot,
E martijn.van.de.schoot@bro.nl, M 06 150 253 46.