Hoeveel reistijd is de binnenstad waard?

Samen met Zicht op Data en Mezuro heeft BRO onderzoek gedaan naar de feitelijke reistijd van incidentele bezoekers naar binnensteden, op basis van o.a. GSM data. Uit het onderzoek blijkt dat incidentele bezoekers gemiddeld 30 - 45 minuten reizen van hun woonplaats naar de binnenstad die zij willen bezoeken.

De verschillen tussen binnensteden zijn echter groot. Voor sommige binnensteden zijn incidentele bezoekers niet eens bereid 30 minuten te reizen, terwijl andere binnensteden bezoekers aantrekken die gemiddeld 1,5 uur reizen. Onderscheidend vermogen, een duidelijk profiel en een hoge attractiviteit zijn belangrijke, dynamische factoren die bepalen in hoeverre bezoekers bereid zijn langer te reizen naar een binnenstad. Ook van invloed zijn meer autonome factoren zoals fysieke afstand en nabijheid van andere binnensteden.

In onderstaande figuur is de gemiddelde reistijd van incidentele bezoekers naar binnensteden weergegeven. Hieruit blijkt dat:

  • Incidentele bezoekers aan de binnensteden van Groningen en Maastricht zijn bereid het langste te reizen. Deze binnensteden hebben een zeer groot verzorgingsgebied en trekken veel dag- en verblijfstoeristen. Bovendien geldt voor deze steden dat het achterland relatief groot is, met veel kleine steden en dorpen.
  • Incidentele bezoekers aan Amersfoort, Enschede en Sittard hebben een relatief beperkte reistijd. Mogelijke verklaring is dat deze steden een minder groot verzorgingsgebied hebben. Een andere verklaring kan zijn dat deze steden liggen in een dichtbevolkte en goed ontsloten regio zoals bijvoorbeeld Twente en Zuid-Limburg, met veel potentiële bezoekers in de directe omgeving.

Zie ook: Inzicht in bezoekers van binnensteden, winkelgebieden, voorzieningenclusters, gemeenten en dorpen

Meer weten?
Wilt u weten hoeveel reistijd bezoekers overhebben voor uw binnenstad? Wilt u meer inzicht in reisgedrag en profiel van bezoekers aan uw binnenstad?
Neem dan contact op met Robin van Lieshout, robin.van.lieshout@bro.nl