Cursus Werken aan toekomstgerichte bestemmingsplannen

In samenwerking met BRO, organiseert Berghauser Pont Academy doorlopend de eendaagse cursus Werken aan toekomstgerichte bestemmingsplannen. Deze praktische basiscursus geeft handvatten om nu al te werken met toekomstgerichte ruimtelijke plannen, gebruikmakend van alle mogelijkheden die de huidige wetgeving biedt en met oog voor de mogelijkheden van de Omgevingswet:

  • zelf een toekomstgericht ruimtelijk plan / bestemmingsplan leren opstellen
  • ruimte geven aan ontwikkelingen
  • aandacht voor aspecten van de fysieke leefomgeving
  • praktische tips and tricks
  • leer hoe een ruimtelijk plan afgestemd kan worden op de concrete situatie
  • volop gelegenheid voor behandeling van praktijksituaties
  • continu vooruitkijken naar de Omgevingswet en het omgevingsplan

Opzet
Het onderscheidende van deze cursus is dat deze is opgebouwd aan de hand van praktijkcasussen en -voorbeelden. Aan de hand van deze casussen leren deelnemers stapsgewijs om zelf een toekomstgericht ruimtelijk plan op te stellen. Na een korte introductie per aspect volgen opdrachten. Het eindresultaat is een vernieuwende blik op het maken van toekomstgerichte plannen.

Doelgroep
De cursus is bestemd voor personen die in hun werk te maken hebben met het opstellen van bestemmingsplannen en andere ruimtelijke regelingen. Dit kunnen zijn: (juridische) beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening, milieu, vergunningverleners en handhavers, werkzaam bij gemeente, omgevingsdienst, Rijk, provincie, waterschap en andere overheidsinstanties, adviesbureaus en advocatuur.

Docenten

  • Wanda Blommensteijn is bij BRO een ervaren adviseur in het omgevingsrecht met zo'n 15 jaar ervaring in de ruimtelijke ordeningspraktijk.
  • Jochem Rietbergen is ruim 17 jaar werkzaam als adviseur ruimtelijke ordening en omgevingsrecht en is bij BRO projectleider voor tal van bestemmingsplannen en projectafwijkingsbesluiten. Hij treedt op als adviseur voor overheden, particulieren en marktpartijen.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.