Transformatieproces Dorpsstraat Zoetermeer in volle gang

Foto: Zoetermeer Bruist

De Dorpsstraat is een uniek stukje historie in nieuwbouwstad Zoetermeer. De Dorpsstraat is het oude centrum van de dorpen Zegwaart en Zoetermeer en de hoofdweg tussen Den Haag en Gouda, vóór de komst van de A12. Een gemengde winkelstraat met winkels voor dagelijkse boodschappen, speciaalzaken, gezellige lunchplekken en restaurants. De uitgangspunten van de straat zijn goed; kleinschalig, specialistisch en zelfstandig aanbod in een historische setting. Echter, de Dorpsstraat kampt al een tijdje met lege panden.

Samenwerking is de sleutel
BRO werd in mei 2019 gevraagd als kwartiermaker het proces naar een levendige en compacte Dorpsstraat op weg te helpen. Dit veranderingsproces vraagt om een gezamenlijke aanpak met alle betrokkenen. Wij zijn gestart met het formeren van een 'aanjaagteam', waarin ondernemersvereniging ODZ, vastgoed BIZ en gemeente intensief samenwerken. Samen hebben we de inhoudelijke agenda en planning opgezet. Onderling zijn duidelijke afspraken gemaakt over taakverdeling, budgetten en doelen. Eens in de drie weken werden de voortgang besproken en zijn vervolgafspraken gemaakt.

On- en offline profilering
De eerste resultaten zijn een nieuwe huisstijl en een website die de kernwaarden van de straat uitstralen. De online profilering is versterkt met consumentenacties en het ‘gezicht achter de zaak’ waarbij ondernemers in de spotlight worden gezet. Voor de levendigheid en gastvrijheid van de straat organiseren ondernemers en vastgoed BIZ jaarlijks verschillende events. Ook wordt hard gewerkt aan een prettige sfeer met nieuwe bomen en bankjes. Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de Dorpsstraat? Kijk dan op www.dorpsstraatzoetermeer.nl en klik rechtsboven voor Facebook en Instagram.

Naar een compact centrum
Waardevolle stappen zijn gezet in de samenwerking en on- en offline profilering. Steeds meer ontstond het bewustzijn dat een compacter centrum ook minder winkelmeters betekent. Onze juridisch planologische kennis kwam hierbij goed van pas. Hoe ziet het kernwinkelgebied er precies uit? Wat gebeurt er aan de randen? Wat kan daar wel en niet volgens het bestemmingsplan? Wat is nodig om meer flexibiliteit te creëren?

Veranderingsproces in volle gang
Het transformatieproces komt stap voor stap op gang. Een proces dat moed vraagt om in onderling vertrouwen de schouders er onder te zetten. Eén ding is zeker, alle betrokkenen bij de Dorpsstraat gaan door!

Meer weten?
Neem dan contact op met Tineke Brinkhorst, senior adviseur retail & centrummanagement, E tineke.brinkhorst@bro.nl,
M 06 148 793 69  en Elisa Hoogland, adviseur retail, E elisa.hoogland@bro.nl, M 06 148 793 98