Samen de wijk in: integrale aanpak mét bewoners en ondernemers

Laten we eens inzoomen op de wijk, waar wonen, werken én verblijven samenkomen op enkele vierkante kilometers. Dat leent zich bij uitstek voor een integrale aanpak, samen met bewoners en ondernemers.

Leegstand, van het gas af, vergroening… slechts een greep uit wat er leeft op wijkniveau. Wat begint met één specifieke opgave, heeft de potentie uit te groeien tot een integrale wijkaanpak. Dat is precies in de geest van de Omgevingswet, die integraal en proactief werken voorop stelt. Door de opgaven in samenhang te benaderen, ontstaan ‘meekoppel’ kansen. Bijvoorbeeld:

  • op zoek gaan naar mogelijkheden voor meer groen en water in de wijken in het kader van klimaatadaptatie;
  • aanpakken leegstand in verouderde winkelstrips.

Groen en aantrekkelijk
Hoe zorg je ervoor dat wijken gezond, leefbaar, vitaal, veilig en aantrekkelijk blijven, en kwetsbare wijken dat worden? De coronacrisis maakt deze vraag nog urgenter. Want de pandemie zorgt voor meer problemen in de wijken waar vraagstukken zich al opstapelden. Het belang van een groene, aantrekkelijke inrichting van de directe woon- en leefomgeving wordt in deze tijd nog eens extra onderstreept.

Samen en gedragen
Voor een gezond leefklimaat en gezondheid in kwetsbare wijken is steeds meer aandacht. Dat maakt een goede wijkaanpak extra relevant. BRO ondersteunt marktpartijen en gemeenten als inhoudelijk specialist, begeleider in het proces en verbinder van alle belanghebbenden. Samen komen we tot een integrale en breed gedragen wijkaanpak. Dat is meer dan alleen een visie met wensenlijst; het is een stevig financieel fundament voor het op gang brengen en uitvoeren van de gezamenlijke realisatie ervan.

Voor meer informatie: Susanne de Geus, senior adviseur omgevingsrecht & gebiedsvisies, susanne.de.geus@bro.nl