Retailpark Belvédère Maastricht voorziet in behoefte; effecten zijn aanvaardbaar

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State veegt alle bezwaren van tafel ten aanzien van het behoefte- en effectenonderzoek voor de ontwikkeling van Retailpark Belvédère in Maastricht (201906673/1/R1). BRO heeft Gemeente Maastricht jarenlang geadviseerd over deze ontwikkeling.

Ontwikkeling Retailpark Belvédère Maastricht aanvankelijk omstreden plan.

De ontwikkeling van Retailpark Belvédère Maastricht is al sinds de eerste ideeën een omstreden plan. Vooral de omvang van het plan is het pijnpunt; namelijk max. 28.500 m² detailhandel en 15.000 m² leisure. Dit klinkt als een forse toevoeging, niet voor niks hebben we tijdens de bestemmingsplan procedure diverse contra-analyses gezien die beweren dat onaanvaardbare effecten ontstaan voor de Maastrichtse binnenstad. Ook na de uitspraak van de Afdeling stellen diverse partijen dat aan een dergelijke ontwikkeling geen behoefte is, en dat de ontwikkeling ten koste gaat (leegstand) van de binnenstad.

Concentratie van woonwinkels en bouwmarkten wenselijk voor combinatiebezoek.

De essentiële behoefte voor een bovenlokaal retailpark komt voort uit het feit dat Maastricht, een stad met 120.000 inwoners, geen locatie heeft voor perifere detailhandel. Bouwmarkten en woonwinkels zijn verspreid over de stad gevestigd (solitair), met als gevolgen veel verkeersbewegingen en geen synergie. Bovendien zijn net over de grens in België veel grote woonwinkels gevestigd. Daardoor is het koopgedrag van Maastrichtenaren en inwoners van omliggende gemeenten diffuus. Voor grote aankopen en een dagje uit gaat men naar de woonboulevard in Heerlen, maar lokaal is een concentratie van met name woonwinkels en bouwmarkten wenselijk voor combinatiebezoek. Mede door de Noorderbrug én de herontwikkeling van het Sphinxkwartier, is locatie Belvédère uitermate geschikt.

Versterking van de detailhandelsstructuur door concentratie van winkels.

Juist in de woonbranche is behoefte aan goed bereikbare locaties, voldoende parkeergelegenheid en synergie door andere formules. Diverse in Maastricht gevestigde woonwinkels zullen dan ook naar het retailpark verhuizen. Toegevoegd wordt 28.500 m² om concentratie van momenteel verspreide (woon)winkels te bevorderen. Dit is goed voor ondernemers (synergie) en consument (combinatiebezoek, gemak, efficiënt). Kortom, een versterking van de detailhandelsstructuur.

Jarenlang en zorgvuldig proces leidt tot saneren winkelmeters elders.

Gemeente Maastricht heeft veel aandacht besteed aan het saneren van winkelmeters. Een jarenlang en zorgvuldig proces heeft er toe geleid dat de gemeente gekoppelt aan het plan, harde plancapaciteit heeft gesaneerd in het Sphinxkwartier (GDV) en in het ‘oude’ plan voor Belvédère, waar nog werd uitgegaan van een fors grotere toevoeging van winkelmeters.

Uitgebreid, uitvoerig en zorgvuldig onderzoek naar effecten van de ontwikkeling.

BRO heeft uitgebreid, uitvoerig en zorgvuldig onderzoek gedaan naar de effecten van de ontwikkeling. Uit alle analyses blijkt dat geen enkel bewijs bestaat dat de ontwikkeling zou leiden tot leegstand in de binnenstad van Maastricht. Logisch omdat het grootste deel van het type winkels op het retailpark helemaal niet aanwezig is in de binnenstad, en de winkels bovendien verplaatsen vanuit solitaire locaties in Maastricht. Daar komt bij dat de consument een retailpark anders bezoekt dan een binnenstad: doelgericht versus recreatief, en met andere type bestedingen. Investeringen van bestaande ondernemers als gevolg van meer concurrentie, of bestedingen van de consument als gevolg van uitgebreider aanbod (aanbod creëert vraag) zijn positieve effecten die niet zijn berekend.

Contact
Robin van Lieshout, adviseur retail & smart cities, robin.van.lieshout@bro.nl, 06 148 793 76