Wet afschaffing actualiseringsplicht in werking

De Wet afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen is met ingang van 1 juli in werking getreden. Dit is bekendgemaakt bij Koninklijk Besluit van 22 juni 2018.
De afschaffing van de actualiseringsplicht heeft voor gemeenten het voordeel dat de legessanctie van artikel 3.1 lid 4 van de Wro vervalt. Daarnaast krijgen gemeenten meer ruimte zich voor te bereiden op de komst van de Omgevingswet.

Zie ook:

Voor meer informatie: Jasmijn van Tilburg, E jasmijn.van.tilburg@bro.nl, M 06 150 253 61.