Update PAS: weer beweging in de bouwsector

De Aerius calculator is weer in de lucht en werkt naar behoren. Hiermee kunnen weer stikstofberekeningen worden gemaakt. Als uit de berekening van een project een stikstofdepositie komt van < 0,00 mol/h/j, dan kan in principe het project worden uitgevoerd. BRO heeft inmiddels al veel berekeningen gemaakt waarbij inderdaad is gebleken dat de stikstofdepositie onder de 0,00 mol/h/j blijft. Daarmee is voldoende aangetoond dat voor stikstof géén sprake is van een significant negatief effect op een Natura 2000-gebied. Voor dat project kan de omgevingsvergunning worden verleend. Een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet is dan niet nodig.

Voor projecten waarbij de stifstofdepositie hoger is dan 0,00 mol/h/j, is een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet wel aan de orde. Intern en extern salderen zijn principes die dan mogelijk worden toegepast. Intern salderen betekent dat u het voorgenomen project zo aanpast, dat de stikstofuitstoot vermindert of gelijk blijft. Daarbij kan onder andere worden gedacht aan gebruik van nieuwe(re) installaties, gasloos bouwen en elektrische apparatuur. Door extern salderen wordt de toename van stikstofdepositie in een bepaald gebied door een activiteit weggenomen doordat een andere activiteit wordt gestopt. Daarnaast is het Rijk druk bezig om enige depositieruimte te creëren. Of het naar beneden brengen van de maximumsnelheid daarbij echt een oplossing is, is nog de vraag.

Heeft u projecten die worden geraakt door de stikstofproblematiek? Wij bekijken graag met u de mogelijkheden, bijvoorbeeld met een workshop. Wij geven uitleg over de huidige regels en zoomen daarna in op uw projecten. Het eindresultaat is een plan van aanpak waarmee u verder kunt!

Voor meer informatie: Corianne Verberne, E corianne.verberne@bro.nl, M 06 341 356 72  en Eva Haverkorn van Rijsewijk,
E eva.haverkorn@bro.nl, M 06 53 525 807