Welke invloed heeft de PAS-uitspraak op uw projecten?

Op 29 mei jl. heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan over het Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). De Afdeling heeft het gebruik van het PAS als kader voor toestemmingsbesluiten verboden. Gevolg van de uitspraak is dat aanzienlijk minder vergunningen zullen worden afgegeven voor plannen die stikstof uitstoten in Natura 2000-gebieden.

Uitspraak met forse consequenties
Een stevige uitspraak die direct forse consequenties heeft voor alle initiatieven in Nederland. Alle projecten waarbij stikstof vrijkomt moeten in beginsel individueel worden beoordeeld, onder andere op het gebied van infrastructuur, woningbouw, stedelijke ontwikkeling, landelijke ontwikkeling en nieuwe energie.

Voor meer informatie over de gevolgen van de uitspraken van 29 mei voor woningbouwplannen, heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een factsheet Woningbouwplannen (zie bijgevoegde pdf) opgesteld. De factsheet geeft snel inzicht in de gevolgen van de uitspraken voor woningbouwontwikkelingen.

En nu?
Minister Carola Schouten gaat inventariseren wat de concrete gevolgen zijn van deze uitspraak, en nieuw beleid formuleren voor de aanpak van stikstof. Een eerste stap zal zijn de aanpassing van Aerius, het rekenprogramma om stikstofuitstoot te bepalen.
Tot die tijd zullen we samen met u op zoek gaan naar praktische oplossingen en via een uitgebreide voortoets beoordelen of significante effecten kunnen worden uitgesloten op stikstofgevoelige locaties in Natura 2000-gebieden.

Vragen?
Heeft u vragen over een project waarvoor de uitspraak mogelijk gevolgen heeft, neem dan contact op met Roeland Mathijsen, E roeland.mathijsen@bro.nl, M 06 150 253 48