Geef initiatieven in het buitengebied de ruimte!

Met de juiste mindset ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid in het buitengebied bevorderen

Op dit moment staat veel m² agrarisch vastgoed leeg en de komende jaren neemt dit alleen maar toe. Voor agrariërs die in de nabije toekomst willen stoppen is het belangrijk nu al na te denken over mogelijke toekomstige ontwikkelingen van hun perceel en vastgoed, en deze kenbaar te maken bij de gemeente. Gelijktijdig moeten gemeenten afstappen van het toetsen van een concreet initiatief, en vooraf een ruimere bestemming aan de locatie toekennen, zodat concrete initiatieven op de locatie direct mogelijk zijn. Deze nieuwe 'mindset' geeft stoppende agrariërs de mogelijkheid perceel en vastgoed breder in de verkoop te zetten.

Nog net voor de zomervakantie hebben ZLTO en Rabobank Land van Cuijk en Maasduinen het BRO rapport "Anders omgaan met vrijkomend agrarisch vastgoed" aangeboden aan Gedeputeerde Erik van Merrienboer van Provincie Noord-Brabant. De ZLTO’s Sint Anthonis en Boxmeer hebben samen met BRO het initiatief genomen voor een aanpak om de leefbaarheid in het landelijk gebied te verbeteren én ondernemers kansen te bieden initiatieven in het buitengebied te ontwikkelen. In de aanpak staat een andere 'mindset' centraal van alle partijen die bij ontwikkelingen in het buitengebied betrokken zijn. In een eerste reactie zei Gedeputeerde Merrienboer aangesproken te zijn door de andere mindset. Hij daagt alle partijen uit hiermee gebiedsgericht aan de slag te gaan en heeft toegezegd dit actief te ondersteunen.
 

Tijdens de businessbeurs Bedrijvig Land van Cuijk & Noord-Limburg in september werd nog eens duidelijk hoe procedures van initiatief tot en met daadwerkelijke realisatie momenteel lopen. Varkenshouder Gerbert Oosterlaken en Martijn Gerards van BRO gingen met elkaar in gesprek over nieuwe manieren om ondernemers te helpen bij hun ruimtelijke ontwikkeling. Martijn Gerards bevestigde de ervaringen van varkenshouder Oosterlaken bij de realisatie van zijn nieuwe innovatieve stal. “Het is een normale gang van zaken dat nieuwe initiatieven worden getoetst aan het beleid van de gemeente. Wijkt een initiatief af van de reguliere bouw- en functieaanvragen die we in het buitengebied gewend zijn, dan is maatwerk nodig en vooral veel geduld van de initiatiefnemer. Bestemmingsplannen zijn nu onvoldoende flexibel in het direct toestaan van hergebruiksmogelijkheden en dat betekent dat gemeenten zaken tegen elkaar moeten afwegen en een procedure moet doorlopen. Dat kost tijd die een ondernemer vaak niet heeft." Reden voor BRO, ZLTO en Rabobank om een andere 'mindset' voor te stellen.

Voor meer informatie: Marloes Timmers 06 148 793 93 of marloes.timmers@bro.nl