Nieuws

Wat betekent het eindadvies voor de aanpak van stikstof voor de praktijk?

1 juli 2020 De aanbevelingen zijn o.a. gericht op een eenvoudigere vergunningverlening, zeker bij bouwactiviteiten.

Meer informatie
Doorbouwen tijdens corona: deze maatregelen neemt het kabinet

30 juni 2020 Belemmeringen bij procedures en planvorming worden zoveel mogelijk weggehaald. Daarnaast komt meer subsidie beschikbaar, ook voor huiseigenaren.

Meer informatie
Omgevingsvergunning voor bouwen niet langer getoetst aan Bouwbesluit

29 juni 2020 Onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen vervalt het Bouwbesluit, en wordt vervangen door het Besluit bouwwerken leefomgeving.

Meer informatie
Anderhalve meter is de nieuwe standaard

28 juni 2020 Wat blijft is de omslag in denken over het gebruik van de openbare ruimte en de toegankelijkheid van voorzieningen in centra.

Meer informatie
Jij en de Omgevingswet: bijdragen aan een betere leefomgeving

10 juni 2020 Nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet: 1 januari 2022.

Meer informatie
De omgevingsvergunning voor bouwen

9 juni 2020 Met de Omgevingswet moet de vergunning voor bouwplannen straks voldoen aan regels van gemeenten. Hierdoor ontstaat ruimte voor lokaal maatwerk.

Meer informatie