Nieuws

Kansen voor transformatie in de periferie

20 januari 2021 Meer aandacht voor juridisch saneren van plancapaciteit, en het mogelijk maken van nieuwe plancapaciteit in bestemmingsplannen voor andere functies.

Meer informatie
Oproep aan gemeenten: investeer NU in centrumgebieden

11 januari 2021 Structureel veranderend consumentengedrag noodzaakt tot het verstevigen van de online positie van centra.

Meer informatie
BRO maakt omgevingsvisie Gemeente Oosterhout

11 januari 2021 Tot half februari kunnen inwoners reageren. Alle informatie is te vinden op www.omgevingsvisieoosterhout.nl

Meer informatie
Wil je bij BRO werken, afstuderen of stagelopen?

2 december 2020 Toe aan een nieuwe uitdaging? Wij zoeken adviseurs en stagiaires omgevingsrecht, planologie, stedenbouw en landschap.

Meer informatie
Van Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) naar BENG eisen

25 november 2020 Vanaf 1 januari 2021 geldt dat vergunningaanvragen voor nieuwbouw moeten voldoen aan BENG.

Meer informatie
De ontwikkelingen ná het PAS verbod

25 november 2020 Na mei 2019 zijn aanzienlijk minder vergunningen afgegeven voor plannen die stikstof uitstoten op Natura 2000-gebieden. Wat zijn de ontwikkelingen?

Meer informatie