Nieuws

Ontwerpbesluiten Net op zee Hollandse Kust (zuid) ter inzage

17 oktober 2017 Inpassingsplan voor de netaansluiting van het offshore windgebied Hollandse Kust (zuid) opgesteld door BRO en Pondera.

Meer informatie
Nieuwe vacatures: 1. jurist bestuurs-/omgevingsrecht; 2. professional cartografie en geomedia/GIS; 3. architect

17 oktober 2017 Standplaats Amsterdam of Boxtel.

Meer informatie
Cursus Ruimtelijk ordeningsrecht

8 oktober 2017 Deze basiscursus geeft u inzicht in het stelsel van ruimtelijke ordening en bouwen.

Meer informatie
Steeds vaker onderzoek naar schaduwwerking

20 september 2017 Schaduwwerking kwantificeren met twee soorten onderzoek, beide onderzoeken zijn door de AbRvS geaccepteerd als onderbouwing.

Meer informatie
Omgevingswet: medio 2020

15 september 2017 Wanneer moeten architecten, bouwbedrijven of ontwikkelaars klaar zijn voor de Omgevingswet?

Meer informatie
Vormvrije m.e.r.-beoordeling

21 augustus 2017 De procedure voor de vormvrije m.e.r.-beoordeling is gewijzigd.

Meer informatie