Nieuws

Handreiking Saneren Plancapaciteit helpt overbodige winkelmeters schrappen

21 februari 2020 Inventariseren van de plancapaciteit in bestemmingsplannen en vervolgstappen voor saneren overbodige winkelmeters, zonder planschaderisico’s.

Meer informatie
Windpark Nij Hiddum-Houw haalt het bij rechter

4 februari 2020 PIP Windpark Nij Hiddum-Houw overeind gebleven bij de Raad van State. BRO maakte het inpassingsplan.

Meer informatie
Digitale nieuwsbrief Ruimte van 3 februari 2020

3 februari 2020 In onze digitale nieuwsbrief Ruimte o.a. praktische tips voor bouwen voor private partijen.

Meer informatie
De Omgevingswet nadert, wat betekent dit voor uw bouwplannen?

3 februari 2020 Wees er snel bij als u vaart wilt maken met uw plannen. Gemeenten hebben het druk met voorbereidingen voor de Omgevingswet.

Meer informatie
Zonneweide bouwen, waar moet je beginnen?

2 februari 2020 Goede dialoog met belanghebbenden én een landschappelijke inpassing met kwaliteitsverbetering zijn doorslaggevend voor een haalbare ontwikkeling.

Meer informatie
Kwaliteitsverbetering door landschappelijke inpassing

1 februari 2020 Investeren in het landschap zorgt voor kwalitatieve en economische meerwaarde van nieuwe ontwikkelingen, en creëert draagvlak bij de gemeente.

Meer informatie