Nieuws

Bekijk onze vacatures

6 november 2018 Standplaats hoofdvestiging Boxtel.

Meer informatie
Digitale nieuwsbrief Ruimte

29 oktober 2018 Op de 'Dag van de Stad' presenteert BRO het Kavel IDee: alle bouw- en gebruiksmogelijkheden van een specifieke kavel.

Meer informatie
Steeds vaker onderzoek naar schaduwwerking

25 oktober 2018 Schaduwwerking kwantificeren met twee soorten onderzoek, beide onderzoeken zijn door de AbRvS geaccepteerd als onderbouwing.

Meer informatie
Parkeernormen in bestemmingsplannen

19 oktober 2018 Indien geen omgevingsvergunning nodig is, kunnen parkeernormen worden geborgd met een dynamische verwijzing in het bestemmingsplan.

Meer informatie
Het failliet van het DPO 'sommetje'

16 oktober 2018 Initiatieven moeten primair worden beoordeeld op kwalitatieve toegevoegde waarde voor consument en detailhandelsstructuur.

Meer informatie
Dagrecreatie Dommelland Valkenswaard krijgt vorm

10 oktober 2018 Met de uitvoering van het door BRO opgestelde Masterplan Dommelland wordt de vrijetijdssector versterkt en groeit de werkgelegenheid.

Meer informatie