Nieuws

Inventarisatie plancapaciteit detailhandel basis voor beleid

4 december 2019 De handreiking geeft gemeenten, provincies en adviesbureaus inzicht in harde plancapaciteit voor detailhandel en biedt handvatten bij sanering.

Meer informatie
CCS project Porthos stap dichterbij

3 december 2019 BRO stelt het Rijksinpassingsplan op voor dit innovatieve project, wat bijdraagt aan de verduurzaming van de Rotterdamse haven.

Meer informatie
Digitale nieuwsbief Ruimte van 3 december 2019

3 december 2019 In onze digitale nieuwsbrief Ruimte o.a. een update over de PAS.

Meer informatie
Update PAS: weer beweging in de bouwsector

3 december 2019 BRO heeft inmiddels al veel berekeningen gemaakt waarbij is gebleken dat de stikstofdepositie onder de 0,00 mol/h/j blijft.

Meer informatie
Nieuwe Omgevingswet: tips & tricks voor de bouwsector

3 december 2019 Bij de vergunningaanvraag moeten gegevens over participatie en overleg met omwonenden worden overlegd.

Meer informatie
Verslag Speedcollege: Praktijkaanpak van de stikstofdepositie

22 november 2019 Een middag vol antwoorden en oplossingen.

Meer informatie