Nieuws

Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat: ruimtelijke plannen vastgesteld!

13 juli 2018 Een belangrijke mijlpaal in het proces van integrale gebiedsontwikkeling.

Meer informatie
Bekijk onze vacatures

13 juli 2018 Standplaats Boxtel of Amsterdam.

Meer informatie
Wet afschaffing actualiseringsplicht in werking

4 juli 2018 De Wet afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen is met ingang van 1 juli in werking getreden.

Meer informatie
Transformatie Hertogstraat in Nijmegen

29 juni 2018 Fase 1 is afgerond en de streetart is helemaal af.

Meer informatie
Brancheringsregels mogen, mits goed onderbouwd

20 juni 2018 Uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State op 20 juni 2018 inzake het bestemmingsplan Stad Appingedam.

Meer informatie
Noodzakelijke vervolgstap voor energie in het landschap

12 juni 2018 Een pro-actieve rol voor overheden waarin het sturen en faciliteren van grootschalige energielocaties centraal staan.

Meer informatie