Wij werken aan opgaven die de komende jaren de ruimtelijke agenda bepalen zoals nieuwe woonvormen, stedelijke herontwikkeling, duurzame energie en functieveranderingen in het landelijk gebied. Onze adviezen en plannen zijn als een sterk verhaal, gebaseerd op goed onderzoek, onderscheidend ontwerp en kennis van juridische en financiële voorwaarden.

We hebben een rijke traditie in het adviseren van gemeenten en andere overheden. We zorgen dat top-down interventies ten behoeve van het algemeen nut - aanleg van wegen en windparken, voorzieningen voor wonen, zorg en welzijn - aansluiten bij de ruimtelijke kwaliteit en lokale dynamiek ter plaatse.

Tegelijkertijd is ruimtelijke ontwikkeling meer en meer een zaak van private partijen. Niet voor niets staan we initiatiefnemers, zoals bedrijven, maatschappelijke organisaties en ondernemers bij in het doorlopen van het gehele ruimtelijkeordeningsproces: van het aanscherpen van de eerste ideeën, tot onderzoek en ontwerp, tot bestemmingsplannen en vergunningprocedures.


GERELATEERDE PRODUCTEN

Masterplannen/centrumvisies felix.wigman@bro.nl             Masterplannen/ woon-werk gebieden bas.van.wetten@bro.nl             Omgevings-/ structuurvisies piet.zuidhof@bro.nl
Detailhandelsstructuurvisies aiko.mein@bro.nl             Verkavelingsplannen bas.van.wetten@bro.nl             Gebiedsvisies susanne.de.geus@bro.nl
Het nieuwe winkelen nienke.van.gerwen@bro.nl             Inrichtingsplannen openbare ruimte bas.van.wetten@bro.nl             Omgevings-/ bestemmingsplannen roeland.mathijsen@bro.nl
Leisure en cultuuradvies jan.carel.jansen.venneboer@bro.nl             Welstands-/ beeldkwaliteitsplannen marc.oosting@bro.nl             Beroepsprocedures eva.haverkorn@bro.nl
Ondernemersfondsen nienke.van.gerwen@bro.nl                             Exploitatieplannen nico.van.hooijdonk@bro.nl
Economische onderbouwingen daan.goos@bro.nl                             Anterieure overeenkomsten nico.van.hooijdonk@bro.nl
Woonvisies susanne.de.geus@bro.nl