Tegen de achtergrond van een veranderende ruimtelijke ordening - waarbij budgetten slinken, de overheid taken afstoot en nieuwe opdrachtgevers het toneel betreden - verandert de rol van adviseur en ontwerper. Een vastomlijnd product zoals een plan of onderzoeksrapport, is niet meer van deze tijd. In een onzeker en flexibel ontwikkelingsproces hebben adviseur en ontwerper steeds vaker een rol als begeleider en procesmanager, als onderzoeker, als verbinder van uiteenlopende partijen en belangen, als verbeelder van ruimtelijke en stedenbouwkundige consequenties.

Door ons brede profiel zijn wij geëquipeerd om deze nieuwe rollen en taken te vervullen. We zijn in staat om bottom-up met top-down te verbinden, om private initiatieven te verenigen met publiek belang.
 

GERELATEERDE PRODUCTEN

Binnenstadsmonitor felix.wigman@bro.nl             Kansen & risicomanagement guy.kersten@bro.nl             Planmediation nico.van.hooijdonk@bro.nl
Centrummanagement felix.wigman@bro.nl             Leegstandsaanpak daan.goos@bro.nl             Proces-/ projectmanagement nico.van.hooijdonk@bro.nl
Cocreatie processen piet.zuidhof@bro.nl             Nationale Pandenbank nienke.van.gerwen@bro.nl             ROutekaart planvormingsproces jochem.rietbergen@bro.nl
Communicatie management guy.kersten@bro.nl             Nota's zienswijzen beroepsprocedures eva.haverkorn@bro.nl             Ruimtelijke procedures roeland.mathijsen@bro.nl
Intervisies guy.kersten@bro.nl             Parkmanagement daan.goos@bro.nl             Supervisies bas.van.wetten@bro.nl