Ruimtelijk, functioneel en ontwerpend onderzoek zijn geen doelen op zich, maar startpunt van elk project of initiatief. Daarmee leggen we de basis van onze advisering over ruimtelijke en functionele ontwikkelingen, de inpassing ervan en de effecten op de omgeving. Dat is nu meer nodig dan ooit: de programmatische mogelijkheden zijn in omvang beperkt. Daarom is het des te belangrijker dat functies als wonen, werken en voorzieningen op die plekken terechtkomen die maximaal bijdragen aan versterking van de functionele structuur én ruimtelijke kwaliteit. We bouwen gefundeerd aan draagvlak voor onze adviezen en plannen, waarbij we de juridisch-planologische en planeconomische routes en scenario’s in kaart brengen, met het oog op een efficiënt proces en haalbaar plan.

Vanuit deze houding zijn onze adviseurs nieuwsgierig en kritisch: ze verkennen de context, bevragen de opgave, verzamelen relevante data, toetsen ambities en doorgronden ondernemers- en gebruikersgedrag.