Omgevingsrecht

Flexibele, juridisch doortimmerde plannen en adviezen die bij de rechter standhouden vergen een volwaardige, gebiedsgerichte aanpak die steeds weer uniek en realistisch is. Dit kan plaatsvinden op verschillende manieren en met verschillende instrumenten, afhankelijk van de fase waarin het planproces zich bevindt: van structuurvisie tot bestemmingsplan tot afwijkingsprocedure. Om effectief om te gaan met de vaak complexe en weerbarstige uitvoeringspraktijk, hebben wij de Routekaart en de proceduretool www.ruimtelijkeprocedures.nl ontwikkeld; zij bieden houvast, structureren de risico's en instrumenten, en sturen op procedurele doorlooptijden en kosten.

Vanwege de breedte van het omgevingsrecht, hebben onze juristen één of meer specialismen, zoals buitengebied, milieu, horeca, retail of grondexploitatie. Dat garandeert de juridische houdbaarheid van onze plannen en adviezen en het succesvol vertegenwoordigen van onze opdrachtgevers in bezwaar- en beroepsprocedures.   

Meer informatie?

Wilt u graag meer informatie over omgevingsrecht? Bel ons op +31 (0)411 850 400, of stuur ons een e-mail.

Stuur e-mail