Milieu

Een goede ruimtelijke ordening vereist plannen en besluiten die integraal worden bekeken en een duurzame ruimtelijke kwaliteit bevorderen.Door in het begin van het planproces milieu te betrekken bij het bepalen van uitgangspunten en randvoorwaarden, wordt de integraliteit van de planvorming sterk bevorderd. Door dit te onderkennen wordt voorkomen dat milieu een belemmering wordt in een later stadium van de planvorming.

Alle noodzakelijke milieuonderzoeken en onderzoeken op het gebied van archeologie, cultuurhistorie, natuur & landschap en ecologie, nemen wij mee in onze advisering. We zorgen er voor dat de onderzoeksverplichtingen worden afgestemd op het stadium van de planontwikkeling, zodat geen overbodig onderzoek plaatsvindt. Dat bespaart tijd en geld!

Meer informatie?

Wilt u graag meer informatie over milieu? Bel ons op +31 (0)411 850 400, of stuur ons een e-mail.

Stuur e-mail