Financiële planbegeleiding

Doordat de waarde van vastgoed weer meer wordt bepaald door de gebruikswaarde en niet meer alleen door de marktwaarde, zijn de kaders voor financiële haalbaar- en uitvoerbaarheid veranderd. Dat maakt de financiering van nieuwe projecten lastig en blokkeert de uitvoering van bestaande overeenkomsten. Vanuit onze financiële, inhoudelijke, strategische en instrumentele kennis zijn wij in staat projecten weer vloeibaar te maken. We kijken daarbij met name naar een beter met de marktvraag in de tijd mee-ademend programma, naar faseerbaarheid, en naar beter passende financiële uitgangspunten en kostenverdeelsleutels. 

Initiatieven worden meer aan de markt over gelaten, tegelijkertijd zoekt de overheid naar mogelijkheden voor de koppeling met maatschappelijk gewenste investeringen in onder meer omgevingskwaliteit en private projectinvesteringen. Dat vraagt om financiële constructies die redelijk, acceptabel en juridisch haalbaar zijn. Vanuit onze financiële en inhoudelijke kennis zijn wij in staat maatwerkoplossingen te bieden voor beide partijen.

Meer informatie?

Wilt u graag meer informatie over financiële planbegeleiding? Bel ons op +31 (0)411 850 400, of stuur ons een e-mail.

Stuur e-mail