Verkeer

Het samenspel tussen voortbewegen en aantrekkelijkheid van ruimten bepaalt in grote mate de kwaliteit van de leefruimte. Verkeer is daarbij de ruggengraat met een voorname plaats in onze leefomgeving. Verblijfsduur, oriëntatie, doorstroming en  bestemming spelen een belangrijke rol. Het ruimtebeslag van de verschillende verkeerssystemen voor de inrichting van de openbare ruimte, is veelal een gevoelig aspect bij (her)ontwikkelingsprojecten. Wij onderzoeken en ontwerpen op welke wijze verkeer bijdraagt aan de kwaliteit van de leefomgeving.   

Onze vijf samenwerkende ontwerpdisciplines verkeer - architectuur - ecologie - landschapsarchitectuur - stedenbouw staan voor het ontwerpen van ruimtes waar mensen aangenaam verblijven en zich prettig voortbewegen. Ruimtes die ook voor volgende generaties aantrekkelijk blijven, zich lenen voor verandering in de tijd, met respect voor de omgevingswaarden. Wij zorgen voor een goede gelaagdheid van onze ontwerpen, met het oog op de toekomstbestendigheid van de verbindingen tussen de verschillende schaalniveaus. Daarmee wordt de kwaliteit van het weefsel sterker, krijgen plekken een eigen identiteit en ontlenen mensen verbondenheid met hun omgeving. Publieke belangen en private wensen komen zo in één ontwerp samen.

Meer informatie?

Wilt u graag meer informatie over verkeer? Bel ons op +31 (0)411 850 400, of stuur ons een e-mail.

Stuur e-mail