Stedenbouw

Leefbaarheid en investerend vermogen staan centraal bij de optimalisatie van stedelijke weefsels. Op basis van onderzoek benoemen we kansen en mogelijkheden, en ontwerpen we concreet ruimtelijke inpassingen. Doordat we ons richten op het proces van stedelijke planning en ontwikkelstrategieën speelt een brede participatie een belangrijke rol voor een goed maatschappelijk en juridisch verantwoord plan. Onze ontwerpen tijdens het ontwikkelproces verenigen publieke belangen met private behoeften.       

Onze vijf samenwerkende ontwerpdisciplines stedenbouw  - architectuur - ecologie - landschapsarchitectuur - verkeer staan voor het ontwerpen van ruimtes waar mensen aangenaam verblijven en zich prettig voortbewegen. Ruimtes die ook voor volgende generaties aantrekkelijk blijven, zich lenen voor verandering in de tijd, met respect voor de omgevingswaarden. Wij zorgen voor een goede gelaagdheid van onze ontwerpen, met het oog op de toekomstbestendigheid van de verbindingen tussen de verschillende schaalniveaus. Daarmee wordt de kwaliteit van het weefsel sterker, krijgen plekken een eigen identiteit en ontlenen mensen verbondenheid met hun omgeving. Publieke belangen en private wensen komen zo in één ontwerp samen.

Meer informatie?

Wilt u graag meer informatie over stedenbouw? Bel ons op +31 (0)411 850 400, of stuur ons een e-mail.

Stuur e-mail