Landschapsarchitectuur

Voor de inrichting van openbare ruimten en landelijke gebieden worden vanuit onderzoek en technische expertise ontwerpen benoemd waarbij sociaal-culturele, historische, ecologische en geo-morfologische aspecten een belangrijke rol spelen. We streven naar bruikbare en bestendige vormdragers die continuïteit en identiteit van het landschap aangenaam voortzetten voor komende generaties. In de landschapsontwerpen richten wij ons op de essentie van vorm en structuur, voornamelijk om ruimtelijke verrommeling of versnippering tegen te gaan.

Onze vijf samenwerkende ontwerpdisciplines landschapsarchitectuur - architectuur - ecologie - stedenbouw - verkeer staan voor het ontwerpen van ruimtes waar mensen aangenaam verblijven en zich prettig voortbewegen. Ruimtes die ook voor volgende generaties aantrekkelijk blijven, zich lenen voor verandering in de tijd, met respect voor de omgevingswaarden. Wij zorgen voor een goede gelaagdheid van onze ontwerpen, met het oog op de toekomstbestendigheid van de verbindingen tussen de verschillende schaalniveaus. Daarmee wordt de kwaliteit van het weefsel sterker, krijgen plekken een eigen identiteit en ontlenen mensen verbondenheid met hun omgeving. Publieke belangen en private wensen komen zo in één ontwerp samen.

Meer informatie?

Wilt u graag meer informatie over landschapsarchitectuur? Bel ons op +31 (0)411 850 400, of stuur ons een e-mail.

Stuur e-mail