Architectuur

In het totale proces van visie naar technische uitvoering moet de juiste balans worden gevonden tussen schoonheid en bruikbaarheid. Wij hebben geen voorkeur voor een bepaalde stijl. Vorm is het gevolg van een integraal proces en ontstaat door beschikbaar gestelde middelen, technische mogelijkheden en omgeving. We streven naar een krachtige, homogene en eenduidige architectuur die op bestendige wijze bijdraagt aan een goede inrichting van de openbare ruimte. In samenwerking met de andere ontwerpdisciplines zorgen onze architecten voor een vroegtijdig welstandsakkoord in ontwikkeltrajecten.

Onze vijf samenwerkende ontwerpdisciplines architectuur - ecologie - landschapsarchitectuur - stedenbouw - verkeer staan voor het ontwerpen van ruimtes waar mensen aangenaam verblijven en zich prettig voortbewegen. Ruimtes die ook voor volgende generaties aantrekkelijk blijven, zich lenen voor verandering in de tijd, met respect voor de omgevingswaarden. Wij zorgen voor een goede gelaagdheid van onze ontwerpen, met het oog op de toekomstbestendigheid van de verbindingen tussen de verschillende schaalniveaus. Daarmee wordt de kwaliteit van het weefsel sterker, krijgen plekken een eigen identiteit en ontlenen mensen verbondenheid met hun omgeving. Publieke belangen en private wensen komen zo in één ontwerp samen.

Meer informatie?

Wilt u graag meer informatie over architectuur? Bel ons op +31 (0)411 850 400, of stuur ons een e-mail.

Stuur e-mail