Maatschappelijke voorzieningen

Zorg, welzijn en onderwijs staan prominent op de gemeentelijke agenda. Door het overhevelen van rijkstaken staan gemeenten voor een immense organisatorische opgave. Dat vraagt om een aanpak waar gebruikskwaliteiten en locatievraagstukken centraal staan.

Gebruikersvragen zijn bovendien sterk aan verandering onderhevig. Centrumgebieden worden multifunctioneler en niet-commerciële voorzieningen dragen bij aan de waarde van centra. Dat stelt eisen, maar biedt ook mogelijkheden voor nieuwe concepten. Het leidt tot prioriteringsvragen waarbij, naast functionele en exploitatievragen, ook de kwalitatieve en emotionele betekenis van vastgoed een rol speelt. Onze ervaringen met vestigingsvraagstukken en vastgoed op het gebied van commerciële voorzieningen passen wij toe op locatievraagstukken ten aanzien van zorg, welzijn, onderwijs en cultuur.

Meer informatie?

Wilt u graag meer informatie over maatschappelijke voorzieningen? Bel ons op +31 (0)411 850 400, of stuur ons een e-mail.

Stuur e-mail