Wonen

De woningmarkt is veranderd van een bouwgerichte - naar een gebruikersmarkt. Problemen in de woningvoorraad worden niet meer verbloemd door het accent op nieuwbouw. Gemeenten en corporaties houden hun verantwoordelijkheid voor goede huisvesting: Waar zijn spanningen? Waar ontstaan problemen? Welke demografische veranderingen werken door en waar uit zich dat? Bouwers en locatie-eigenaren zoeken naar maatwerk om hun kleinschalige toevoegingen aan de voorraad van maximale betekenis te laten zijn.

De veranderde markt vraagt om andere inzichten, waarbij patronen en processen in de woningmarkt centraal staan: Waar zit dynamiek, nu en in de toekomst? Welke regie vraagt dat? Welke maatregelen zijn nodig? Wat houdt de woningmarkt aantrekkelijk? Bewoners- en consumentengedrag geven inzicht in deze vragen. Dat inzicht ondebouwen we met maatwerkanalyses op basis van meta-data en vertalen we naar beleidskaders en omgevingsinstrumenten voor realisatie.

Meer informatie?

Wilt u graag meer informatie over wonen? Bel ons op +31 (0)411 850 400, of stuur ons een e-mail.

Stuur e-mail