Bedrijfsruimten en kantoren

De opgave voor bedrijventerreinen en kantorenparken richt zich voornamelijk op leegstand en verwaarlozing. Voor een kansrijke aanpak moeten die problemen tot in detail worden doorgrond, alvorens actiepunten voor vernieuwing en herbestemming kunnen worden benoemd. Het is van groot belang om ondernemers en vastgoedeigenaren te betrekken – uiteindelijk zijn zij aan zet om verbeteringen door te voeren.

Wij investeren in onderzoek: welke bedrijven zijn interessant, welke functiecombinaties zijn mogelijk. Dat gaat breder dan bedrijfshallen en kantoren. Functies als retail, horeca, zorg, leisure, onderwijs, ateliers en wonen én combinaties hiervan, bieden potentie om bestaande en nieuwe gebieden duurzaam te (her)ontwikkelen. Aandacht voor financiële haalbaarheid is vanzelfsprekend, vanuit investering en exploitatie en voor gebruikers, eigenaren en financiers. Hoe is de complexiteit van de vastgoedmarkt te ontrafelen? Met deze kennis, en door de inzet van ontwerpers en planologen, treden wij op als verbinder en vertaler van uiteenlopende ambities en belangen. Gemeenten willen kwaliteitsverbetering op gebiedsniveau, ondernemers willen hun bedrijfsvoering veilig stellen, gebouweigenaren willen panden die inkomsten genereren.

Meer informatie?

Wilt u graag meer informatie over bedrijfsruimten en kantoren? Bel ons op +31 (0)411 850 400, of stuur ons een e-mail.

Stuur e-mail