Retail en leisure

De veranderingen in retail geven onzekerheid voor overheden, eigenaren en exploitanten. Onze kennis en ervaring bij herpositioneringsvraagstukken van winkelgebieden en leisurelocaties zetten wij in om het vertrouwen in de toekomstige functies van deze gebieden terug te brengen.

Alleen door samenwerking tussen exploitanten, eigenaren en overheid kan de veeleisende en onder keuzemogelijkheden bedolven consument worden verleid om de winkelgebieden te bezoeken. Als grondlegger van de succesvolle landelijke Stichting Platform Binnenstadsmanagement hebben wij in het vormgeven van lokaal centrummanagement meer dan 20 jaar ervaring. Het oprichten en evalueren van ondernemersfondsen is gekoppeld aan onze visie op centrummanagement. Wij  begeleiden gemeenten en ondernemersorganisaties op het gebied van digitalisering van de detailhandel.

Gemeentelijk, regionaal en provinciaal beleid voor retail en leisure is belangrijk voor de kwaliteit van de consumentenverzorging. Het opstellen van beleid afgestemd op juridisch-planologische mogelijkheden met ruimte voor verandering is sterk verankerd.

Meer informatie?

Wilt u graag meer informatie over retail en leisure? Bel ons op +31 (0)411 850 400, of stuur ons een e-mail.

Stuur e-mail