Mobiliteit

Bevolkingsomvang en -samenstelling zijn aan structurele veranderingen onderhevig, evenals consumenten-, woon/werk- en recreatiegedrag. Het mobiliteitsvraagstuk wordt benaderd vanuit de verandering van functies; als de supermarkt verandert door schaalvergroting of ontwikkeling van pick-up-points, verandert het bezoek aan de supermarkt. Datzelfde geldt voor de binnenstad van de toekomst die meer beleving biedt en op andere tijden tot leven komt of de werkomgeving van de toekomst die meer flexibiliteit kent en kleinschaliger is.

Kennis van deze functionele veranderingen naar aard en omvang is het vertrekpunt als het gaat om mobiliteit. Aangevuld met technologische veranderingen in de mobiliteitssector zoals de electrische fiets en de zelfsturende auto. De stedelijke distributie verandert, de digitalisering van de detailhandel wijzigt de goederenstroom naar de stad. Door multi-channeling (aankoopmogelijkheden via winkel en online) ontstaat een nieuwe stroom vanuit de stad naar afhaalpunten en consumenten thuis. Vanuit deze invalshoek adviseren wij over de toekomstige positie en inrichting van woon-, werk-, winkel- en recreatiegebieden.

Meer informatie?

Wilt u graag meer informatie over mobiliteit? Bel ons op +31 (0)411 850 400, of stuur ons een e-mail.

Stuur e-mail