Als advies- en ontwerpbureau werken wij in Nederland en België aan opgaven en projecten op het gebied van stedenbouw, ruimtelijke ontwikkeling, landschap en economie.

Wij zijn intermediair tussen private ambities en publiek belang. Enerzijds staan we overheden bij in het maken van ruimtelijk beleid en het formuleren van visies op urgente vraagstukken in de stad en in het landelijk gebied. Anderzijds begeleiden we bedrijven en maatschappelijke organisaties in het tot werkelijkheid maken van hun ambities, ideeën en projecten.

Door onderzoek en kennisuitwisseling begrijpen onze nieuwsgierige en kritische adviseurs wat er in de maatschappij leeft. In het ontwerp zorgen onze ecologen, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten voor de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse. Onze juristen, planologen en financiële experts maken ruimtelijke ontwikkelingen haalbaar en uitvoerbaar.

Advies en ontwerp

Onze adviezen zijn als een sterk verhaal, gebaseerd op gedegen onderzoek, onderscheidend ontwerp en juridische en financiële expertise.

Meer informatie
Onderzoek

Sterk fundament voor een brede maatschappelijke steun.

Meer informatie
Regie en procesbegeleiding

Adviseurs en ontwerpers hebben een nieuwe rol als procesmanager, onderzoeker, verbinder van belangen, verbeelder van ruimtelijke consequenties.

Meer informatie
Vakgebieden

Integrale ruimtelijke ordening vraagt om een goede afweging met uiteenlopende disciplines en specialisaties.

Meer informatie